1. Dane są trzy zbiory:

A = {2,4,...,20}
B = {3,6,...,18}
C = {4,8,...,20}
zawarte w X = {1,2,...,20}

Wyznacz wszystkie elementy należące do zbiorów:
a) ABC = {12}
b) (AB) \ A = {}
c) (AB')C = {2,4,8,10,12,14,16,20}
d) A'B'C = {}

2. Wyznacz wszystkie elementy zbioru AxB, gdzie A = {a,b,c}
i B = {0,1}

AxB = {(a,0),(a,1),(b,0),(b,1),(c,0),(c,1)}

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!