Funkcja wykładnicza

Funkcję w postaci y=ax, gdzie a>0, a x jest dowolną liczbą rzeczywistą, nazywamy funkcją wykładniczą.

Wykresy

0 < a <1 a > 1
a = 1
dla a = 1 funkcja nie jest różnowartościowa

Równania wykładnicze© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!