Wielokąt

Wielokąt jest to figura ograniczona wycięta z płaszczyzny przez łamaną zwyczajną zamkniętą wraz z tą łamaną.

Liczba przekątnych n-kąta (gdzie n>=3) wyraża się wzorem n(n-3)/2

Suma jego kątów wewnętrznych wynosi (n-2)*180o, a zewnętrznych 720o

Wielokąt foremny

Wielokąt foremny to wielokąt, którego wszystkie boki są równej długości i wszystkie kąty są równe.

Wielokąt wpisany w okrąg

Wielokąt wpisany jest w okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy jego każdy wierzchołek leży na tym okręgu.
Wielokąt można wpisać w okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy symetralne boków wielokąta przecinają się w jednym punkcie - środku okręgu opisanego.



Wielokąt opisany na okręgu

Wielokąt opisany jest na okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy jego każdy bok jest styczny do tego okręgu.
Wielokąt można opisać na okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy dwusieczne kątów wewnętrznych wielokąta przecinają się w jednym punkcie - środku okręgu wpisanego.



© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!