Stożek

Stożkiem nazywamy bryłę obrotową otrzymaną w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego dookoła prostej zawierającej jedną z przyprostokątnych.


R - długość promienia podstawy
H - długość wysokości
l - długość tworzącej
α - miara kąta rozwarcia

Pole powierzchniObjętość© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!