Średnia arytmetycznaŚrednia geometryczna


liczby a1, a2, ..., an są nieujemne

Średnia harmoniczna


liczby a1, a2, ..., an są dodatnie

Średnia kwadratowaNierówności


Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy a1, a2, ..., an są równe

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!