Potęgowanie

Niech a będzie dowolną liczbą rzeczywistą, a n liczbą naturalną dodatnią

n-tą potęgą liczby a nazywamy iloczyn n czynników liczby a.Liczba a zwana jest podstawą potęgi, a liczba n - wykładnikiem potęgi.

Własności potęg o wykładnikach naturalnychPierwiastkowanie

Pierwiastkiem n-tego stopnia z liczby nieujemnej a nazywamy taką liczbę nieujemną b, że bn=a.

Jeżeli pierwiastek jest drugiego stopnia, to nie piszemy dwójki przy znaku pierwiastku. Pierwiastek taki nazywamy kwadratowym.

Własności działań na pierwiastkach

Szersze pojęcie potęgi

WłasnośćZałożenia
a0
a0 i nN
a0 i m,nN i n2
a>0 i m,nN i n2


Dla a>0 i b>0 oraz rzeczywistych m i n prawdziwe są zależności podane jako własności potęg o wykładnikach naturalnych (patrz wyżej). To pozwala zdefiniować funkcję potęgową.

Funkcja potęgowa

Funkcję określoną wzorem y=xp nazywamy funkcją potęgową o wykładniku p.

Dziedzina i zbiór wartości funkcji zależą od wykładnika:

ZałożeniaDziedzinaZbiór wartości
pN+ p - parzystaRR+ {0}
pN+ p - nieparzystaRR
p=0R\{0}{1}
pC- p - parzystaR\{0}R+
pC- p - nieparzystaR\{0}R\{0}
pR\CR+R+


Wykres funkcji potęgowej© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!