1. Udowodnij, że zaprzeczenie implikacji jest prawem rachunku zdań.

Wykażemy to w poniżej tabelce:

p q
1 1 1 0 0 0 1
1 0 0 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1

Widzimy zatem, że dla dowolnych wartości zdań składowych p i q zawsze otrzymamy 1, co świadczy o tym, że zaprzeczenie implikacji jest prawem rachunku zdań.

2. Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, które z podanych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. (zadanie z matury próbnej 2005, poziom podstawowy - woj. pomorskie)
p: -32=9
q: = 17
r: =

Oceń wartość logiczną zdania () r.

Na początek dochodzimy do wniosku, że zdania p i q są fałszywe, natomiast r jest prawdziwe.
Budujemy tabelkę:
p q r () r
0 0 1 0 1

A więc zdanie to jest prawdziwe.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy rozumiesz, zajrzyj do naszego kompendium!

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!