Twórcą logiki matematycznej jest angielski uczony Boole. W ciągu przeszło 100 lat rozwinęła się w bardzo obszerną wiedzę niezbędną w nauce matematyki i elektronice.

Zdanie logiczne jest to zdanie, któremu można przypisać jedną z dwóch ocen prawdę (1) albo fałsz (0).

p - zdanie logiczne, które może przyjmować wartość 1 lub 0
q - zdanie logiczne, które może przyjmować wartość 1 lub 0
- negacja zdań p i q (nieprawda, że)
- koniunkcja zdań p i q (p i q)
- alternatywa zdań p i q (p lub q)
- implikacja zdań p i q (jeżeli p to q)
- rownoważność zdań p i q (p wtedy i tylko wtedy, gdy q)

Wartości logiczne zdań:

pq
1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1


Zaprzeczanie zdaniom

Zdanie, które jest zawsze prawdziwe (dla dowolnych wartości zdań składowych) nazywamy prawem rachunku zdań lub tautologią.

Zaprzeczenie koniunkcji:
- jest to pierwsze prawo De Morgana

Zaprzeczenie alternatywie:
- jest to drugie prawo De Morgana

Zaprzeczenie implikacji:


Zaprzeczenie równoważności:


przykład:
zaprzeczmy zdaniu: uczeń jest lody wtedy i tylko wtedy, gdy jest ciepło
odp: uczeń je lody i nie jest ciepło lub jest ciepło i uczeń nie je lodów

Prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy:


Prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji:


Prawo przemienności koniunkcji:


Prawo przemienności alternatywy:


Prawo łączności koniunkcji:


Prawo łączności alternatywy:


Prawo transpozycji:
- to prawo wyjaśnia zagadnienie dowodu nie wprost, o którym więcej dowiecie się tutaj

Prawo przechodności implikacji:


Prawo odrywania:


Kwantyfikatory:

Zwrot "dla każdego x" nazywamy kwantyfikatorem dużym (ogólnym) i oznaczamy symbolem

Zwrot "istnieje takie x, że" nazywamy kwantyfikatorem małym (szczegółowym) i oznaczamy symbolem

Prawa De Morgana:

(p(x)) ( p(x))

(p(x)) ( p(x))

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!