Logarytmy

Logarytmem dodatniej liczby b przy podstawie a - dodatniej i różnej od jedności, nazywamy taką liczbę rzeczywistą x, że ax=b
Logarytm przy podstawie 10 nazywamy logarytmem dziesiętnym
log10x = logx

Logarytm przy podstawie e nazywamy logarytmem naturalnym
logex = lnx

Własności logarytmów

loga1 = 0
logaa = 1

loga(xy) = logax + logay
loga(x/y) = logax - logay
logaxm = m logaxWszystkie podstawy logarytmów są dodatnie i różne od jedności, a liczby logarytmowane dodatnie

Funkcja logarytmiczna

0< a <1 a > 1


Równanie logarytmiczne© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!