Funkcja liniowa

Funkcją liniową nazywamy funkcję y=ax+b, gdzie a jest współczynnikiem kierunkowym, b wyrazem stałym.

Wykres funkcji liniowej

Wykresem funkcji liniowej jest prosta nachylona do osi OX pod takim kątem, że a = tgα. Prosta przecina oś OY w punkcie (0,b)

a > 0a < 0a = 0


Metoda wyznaczników

Rozważmy układ równań:


z założenia: a12 + b12 > 0 i a22 + b22 > 0

Obliczmy najpierw jego wyznaczniki:

Układ:

- ma jedno rozwiązanie (układ oznaczony) x=Wx/W i y=Wy/W,
jeśli W0
- ma jedno nieskończenie wiele rozwiązań (układ nieoznaczony),
jeśli W=Wx=Wy=0
- nie ma rozwiązań (układ sprzeczny), jeśli W=0 i przynajmniej jeden z wyznaczników Wx lub Wy jest różny od zera.

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!