Graniastosłup

Graniastosłupem nazywamy wielościan, którego dwie ściany, zwane podstawamy są przystającymi wielokątami leżącymi w płaszczyznach równoległych, a pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są równoległobokami.


Pp - pole powierzchni podstawy
Pb - pole powierzchni bocznej
H - długość wysokości

Pole powierzchni

P = 2Pp + Pb

Objętość

V = PpH

Graniastosłup prosty

Graniastosłupem prostym nazywamy graniastosłup, w którym wszystkie krawędzie boczne są prostopadłe do podstawy (a więc ściany boczne są prostokątami).

Graniastosłup prawidłowy

Graniastosłupem prawidłowym nazywamy graniastosłup prosty, którego podstawy są wielokątami foremnymi.

Prostopadłościan

Prostopadłościanem nazywamy graniastosłup, którego wszystkie ściany są prostokątami.


P = 2(ab+ac+bc)
V= abc


Sześcian

Sześcianem nazywamy prostopadłościan, którego ściany są kwadratami.


a - długość krawędzi bocznej
P = 6a2
V = a3

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!