Funkcja wymierna

Funkcję , gdzie W1(x), W2(x) są wielomianami
i W2(x) 0 nazywamy funkcją wymierną. Funkcja ta ma dziedzinę
D = R-{x:W2(x)=0}

Funkcja homograficzna

Funkcję homograficzną nazywamy funkcję określoną wzorem:


gdzie c0 i ad-bc0.
Dziedziną tej funkcji jest zbiór D = R-{d/c}.

Wykres funkcji homograficznej

Wykresem funkcji jest hiperbola.

ad-bc<0ad-bc>0


Proporcjonalność odwrotna

Funkcję y=a/x nazywamy proporcjonalnością odwrotną (x0)

a>0a<0


Równania wymierne

Równanie W(x)/P(x) = 0, gdzie W(x) i P(x) są wielomianami, a P(x)0 nazywamy równaniem wymiernym.

W(x)/P(x) = 0 W(x)=0

Zatem przy ich rozwiązywaniu zajmujemy się tylko licznikiem.

Nierówności wymierne

Przy rozwiązywaniu nierówności możemy skorzystać z następujących zależności np.:

W(x)/P(x) > 0 W(x) * P(x) > 0
W(x)/P(x) < 0 W(x) * P(x) < 0

Zatem z ilorazu możemy przejść na iloczyn, oczywiście wtedy gdy po prawej stronie mamy 0.

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!