Definicja

Funkcja f(x) jest ciągła w punkcie xo wtedy i tylko wtedy, gdy:


Tak więc f(x) jest ciągła w punkcie xo wtedy i tylko wtedy, gdy:
1) ma punkcie xo granicę
2) ma w punkcie xo wartość f(xo)
3) granica g jest równa wartości f(xo)

Suma, różnica i iloczyn funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą. Ponadto jeśli g(xo)0 i f(x) i g(x) są ciągłe w xo, to f(x)/g(x) jest także ciągła w tym punkcie.

Funkcje ciągłe w swojej dziedzinie

1. f(x) = c
2. każdy wielomian
3. każda funkcja wymierna (ale tylko w swojej dziedzinie!!!)
4. f(x)=sinx, f(x)=cosx
5. f(x)=tgx
6. f(x)=ctgx
7. f(x)=ax
8. f(x)=logax

Sprawdzanie ciągłości

Aby sprawdzić czy funkcja f(x) jest ciągła w punkcie xo należy:

1. policzyć granice jednostronne funkcji f(x) dla . Jeżeli są one właściwe i równe, to oznacza że granica w tym punkcie istnieje i jest równa wartości granicy jednostronnej.
2. policzyć wartość funkcji w punkcie xo, jeśli istnieje
3. porównać granice funkcji z jej wartością, jeśli są równe to możemy stwierdzić, że funkcja jest ciągła w punkcie xo

© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!