Asymptoty pochyłe (ukośne)

Asymptota taka to prosta o równaniu y = mx +b, gdzie:Asymptota taka istnieje, gdy obie te granice są właściwe. Ponadto gdy istnieją tylko granice do minus nieskończoności asymptota jest lewostronna, gdy tylko do plus nieskończoności asymptota jest prawostronna; jeśli obie asymptota jest obustronna.

Asymptoty pionowe

Jest to prosta o równaniu x=a, jeżeli:


Granica ta może być jednostronna lub obustronna (odpowiednio asymptota).

Asymptoty poziome

Jest to prosta o równaniu y=b, jeżeli:


© 2002-2008 Copyright by OmikronGroup. All rights reserved.
Typ dokumentu: W3C DTD HTML 4.01 Transitional
Kodowanie polskich znaków: ISO-8859-2
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!